Bilder från bygget av fundament och ställverk


Se bilder från bygget av tornen

Foto: Örjan Österud, slutet av september 2010
 

 
 
Vindkraftverksbyggen, 2A-7A byggs nu, Ollebacken vind är delägare i dessa verk.
1B-5B planeras av Ollebacken Energi.
Se även området i Google maps
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Foto: Mikael Jonsson, 17 oktober 2010
 
Fundament verk 6A
 
 
 
Armering fundament verk 7A
 
Hammerdals betonggjuteris mobila blandningsstation
 
 
Se även bilder på ollebackenergi.se

 

 

 

(C) Ollebackenvind ekonomisk förening