Bilder från bygget av torn


Se bilder från bygget av fundament och ställverk

Foto: Mikael Jonsson 4 april 2011
 
Resning av torn, verk 6A

 
 
 

 
Från Hällingarna
 
Torndelar verk 4A

 

 
 
 
 
 
 

Fundament verk 4A

 
Kraftledning och ställverk
 
Örjan Österud 5/4-2011
 
 
 
 
 
 
Se även bilder på ollebackenergi.se

 

 

(C) Ollebackenvind ekonomisk förening